Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Koncepce areálu

Koncepce areálu vznikla v roce 2009 z potřeby shromáždit dostupné informace o areálu SEV Toulcův dvůr. Vznikla tak publikace, která na základě dostupných průzkumů sumarizuje data o přírodě areálu a na jejich základě definuje určité postupy a pravidla jak s biotopy nakládat, aby mohla být udržena kontinuita péče.

S koncepcí pomáhali odborníci na slovo vzatí, veterán péče o chráněná území Prahy Pavel Jeřábek, botanik, fytocenolog a znalec rostlin Petr Karlík, entomolog a pracovník MHMP na poli ochrany přírody Jiří Rom. Proto doufáme, že bude kvalitním podkladem pro rozvoj areálu.

Celý dokument zde nabízíme ke stažení, protože poskytuje dobré kompendium informací o přírodě areálu a může být užitečný každému, kdo by se o naši zahradu chtěl zajímat podrobněji.

 

Přílohy