Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Naučná stezka - Louky

Louky jsou v našel areálu zastoupeny v několika formách. Naleznete zde suchou louku, vlhkou louku, pastviny pro koně a trávníky v sadu, které pravidelně spásají naše další domácí zvířata. 


Suchá louka na stráni pod horním třešňovým sadem je nesporně nejcennějším lučním biotopem areálu Toulcova dvora. Naleznete tu bukvici lékařskou, mateřídoušku, kostřavy, řebříček, sveřep, tužebník, třezalku - zkrátka druhy skutečně signifikantní pro tento biotop. Dříve byly tyto louky pro pražskou kotlinu typické, dnes však louka jako ta naše, je poměrně vzácná (v pražském kontextu) a stojí rozhodně za pozornou péči.

Na suchou louku navazuje terénní deprese, kteru vede stezka k mokřadu. zde se nacházejí typické druhy vlhčích luk, bršlice kozí noha, kakost luční a další. Botanický průzkum, který tu byl před lety proveden ji nepovažuje za významnou, naopak mírně degradovanou, nicméně přesto nám slouží jako dobrá ukázka toho, jak rostliny reagují na změnu poměrů půdní vlhkosti.

Dalším travním společenstvem areálu jsou pastviny vedle políček a nově také rekultivovaná louka vně areálu u Botiče. Tyto pastviny jsou dobrým příkladem společenstev na antropogenních půdách, které jen obtížně rekultivujeme a snažíme se postupně uvést do stavu, kdy budou moci našim koním poskytovat dobrou pastvu.

Obdobné, ale kvalitnější trávníky naleznete v našich sadech pod ovocnými stromy. Letitá pastva a poctivé přesouvání pastevních ohrad postupně zvyšuje obsah živin v půdě a zvýhodňuje rostliny adaptované na tento způsob hospodaření (např. jetele). Toho si můžete povšimnout zejména v horním sadu, kde pastva probíhá intenzivněji. Spodní sad spíše kosíme a sušíme zde seno pro naše zvířata. I když je ho jen malý objem, přesto je pro ně vítanou pochoutkou, kterou jsme sami vypěstovali a známe její kvalitu.

Naučná stezka - Louky