Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Historie


Toulcův dvůr je unikátním nejen díky své farmě a přírodnímu areálu, ale také díky památkově chráněnému souboru budov, jejichž historie sahá až do středověku. První zmínka o dvoru v Hostivaři je z 11. června 1362. Tehdy ho dostal spolu s rychtou a vsí do zástavy od sázavského opata Vojtěcha rychtář Petřík z Lešťan. Tvrz v centrální části dvora po dlouhá léta náležela Sázavskému klášteru. Celá Hostivař poté patřila nejvyššímu purkrabství, spravovali ji stavové Království českého a roku 1866 se stala majetkem "obce království Českého". 
 

Posledním zemědělsky hospodařícím nájemcem zemského (po první světové válce zestátněného) hospodářského dvora čp. 32 byl pan František Toulec. Byl to velmi moudrý hospodář, laskavý člověk, který nenechal žádného pocestného odejít bez pohoštění. Proto nese dvůr jeho jméno.

V 60. letech dvacátého století dostal dvůr do správy Státní statek Praha. Zřídil zde velkovýrobnu krmných směsí a bývalé stodoly přestavěl na průmyslový objekt. Dne 11. května 1992 vyčlenila vláda ČSFR areál Toulcova dvora pro neziskové ekologicko výchovné účely a převedla ho do vlastnictví města Prahy.

Areál Toulcova dvora je zachovalou sídlištní památkou, evidovanou ve Státním seznamu kulturních památek. Jako součást původní zástavby osady Hostivař leží na území Městské památkové zóny Hostivař vyhlášené v r. 1993.

Následující časová osa nabízí nejdůležitější události Toulcova dvora.
Projděte se s námi časem: 

1994

 • zahájení činnosti Ekologického centra Toulcův dvůr
 • ředitelkou Toulcova dvora se stává zakladatelka Mgr. Emilie Strejčková
 • začíná oprava části „dvorec"

1995

 • slavnostní otevření areálu
 • zpřístupnění sklepa a sýpky
 • první velká akce pro veřejnost – Biojarmark
 • startují ekologickovýukové programy
 • Toulcův dvůr ožívá drobnými hospodářskými zviřaty

1996

 • výměna inženýrských sítí a práce na dvorci a stajích
 • první oslavy Dne Země
 • zahájení tradice letních táborů

1997

 • v rekonstrukcí procházejících stájích je úspěšná výstava "Les v hodině 12"
 • otevřen klub matek Mateřídouška
 • první mezinárodní pracovní kemp, jehož tradice byla zachována i v několika následujících letech

1998

 • ukončením rekonstrukce objektu stáje byl zahájen provoz multifunkčního sálu
 • obnovení tradice Masopustu v Hostivaři
 • špýchar ožívá expozicí o vývoji planety a výstavou selského nářadí

1999

 • příjezd prvních koní a otevření jízdárny
 • zahájení činnosti Sdružení SRAZ na Toulcově dvoře

2000

 • otevřena naučná stezka areálem
 • v areálu vybudována slovanská polozemnice

2001

 • zahájení projektu „Noemova archa" s původními českými plemeny domácích zvířat
 • první pražská konference M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)
 • zahájení provozu ubytovny ve střední části stodol

2002

 • Toulcův dvůr hostí celostátní veletrh výukových programů
 • rekonstrukce jídelny a kuchyně
 • svůj pravidelný každodenní provoz zahajuje jídelna Toulcova dvora

2003

 • ředitelem se stává Ing. Leoš Stibor

2004

 • přejmenování na Středisko ekologické výchovy (z původního Ekologického centra)
 • nové logo Toulcova dvora
 • záhájení provozu Mateřské školky Semínko
 • zcela novou tvář má vstup do areálu od autobusové zastávky
 • součástí oprav sýpky bylo vybudování prostoru pro krámek na dvorečku
 • velká výstava „Kroje a výšivky"

2005

 • na základě konkurzu byla vybrána stávající ředitelka Toulcova dvora Ing. Rostislava Křivánková
 • pan František Toulec, syn prvorepublikového nájemce, oslavil na Toulcově dvoře 80. narozeniny
 • "Dožínky na Toulcově dvoře" a "Biojarmark", který byl pořádán na Barrandově, se propojují a akce se nově koná v hostivařském areálu

2006

 • úspěšně se rozjíždí fungování firemního dobrovolnictví. Dobrovolníci chodí do areálu pravidelně a odvádějí velký kus práce
 • do Toulcova dvora se stěhuje festival FOLKomín
 • vzniká úspěšná spolupráce s dendrologickou zahradou v Průhonicích na podzimní akci ke Dni stromů
 • dokončení rekonstrukce stodol včetně hospodářského křídla se zázemí pro koně a správcovského bytu

2007

 • probíhá celoroční projekt Ladův rok k dvojitému výročí Josefa Lady
 • Toulcovu dvoru, kromě jiných mediálních úspěchů, patří reportáž v pořadu ČT Toulavá kamera

2008

 • ukončen projekt revitalizace Toulcova dvora a s tím související rekonstrukce zámečku a celého dvora
 • rekonstrukce hospodářské budovy pro drůbež a prasata

2009

 • 22. ledna oslavila zakladatelka Toulcova dvora Mgr. Emilka Strejčková 70. narozeniny
 • Toulcův dvůr slaví 15 let od zahájení činnosti
 • 8. března zesnula po dlouhé nemoci ve věku 70 let Mgr. Emilie Strejčková, zakladatelka Střediska ekologické výchovy hl. města Prahy Toulcův dvůr a nositelka řady jedinečných myšlenek.
 • 1. srpna zahájení projektu Sociální podnikání na Toulcově dvoře
 • z postu ředitelky Toulcova dvora odchází Ing. Rostislava Křivánková
 • post ředitele/ky zrušen, zřízena Správní rada zájmového sdružení Toulcův dvůr, předsedkyní Správní rady se stává Ing. Lenka Skoupá 

2010

 • Toulcův dvůr zahajuje projekt Státního fondu životního prostředí
 • Zahájen 1. ročník specializačního studia pro koordinátory EVVO v MŠ pro pražské pedagogy. Jedná se o dlouhodobé vzdělávání pedagogů mateřských škol v environmentální výchově, pro tuto cílovou skupinu úplně poprvé v České republice

2011

 • Zahájen provoz Infocentra
 • Proběhly první akce pro zaměstnance firem a jejich děti na klíč (pronájem prostor, stravování, program)
 • Sdružení SRAZ vydává první newsletter a zpracovává svůj strategický plán

2012

 • Mateřský klub Mateřídouška se genderově vyvážil a změnil název na Rodinné centrum Mateřídouška
 • Byl zprovozněn eletronický systém pro potvrzování objednávek ekologických výukových programů
 • U některých ekologických výukových programů byly zpracovány "Balíčky 3v1". Pedagog má možnost využít metodické materiály před a po programu, a tím efektivně začlenit ekologický výukový program do školní výuky
 • Na farmu přibyla kráva Fidorka
 • Proběhl první příměstský tábor o podzimních prázdninách organizovaný sdružením SRAZ

2013

 • Přivítali jsme Euklida – kladrubského vraníka
 • Naše koně úspěšně složili zkoušky hiporehabilitačních koní a stali jsme se praktickým střediskem hiporehabilitace
 • Byl zprovozněn eletronický objednávkový systém pro prodejce a řemeslníky na jarmarcích
 • Založena organizace Botič o.p.s. na kterou budou postupně převáděny aktivity Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič
 • Začal 3. ročník specializačního studia pro koordinátory EVVO v MŠ pro středočeské pedagogy. Poprvé s podporou z Evropských fondů (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

2014

 • ENVIRA se začala zaměřovat na drobnou truhlářskou výrobu, v rámci své Zdravé jídelny rozšířila svou nabídku a sortiment
 • došlo k obnově sadu a cenných biotopů v rámci areálu

2015

 • spustily se nové webové stránky a připravil nový strategický plán 
 • Botič optimalizoval nabídku výukových programů pro školy
 • Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím získalo Certifikaci střediska ekologické výchovy, nově jsou také akreditovaným střediskem praktické výuky České hiporehabilitační společnosti
 • ENVIRA zaměstnávala 69 lidí s handicapem a uspořádala přednáškový cyklus Za duševním zdravím
 • Mateřská škola získala certifikát Přírodní zahrada a značku "Rodiče vítáni", podílela se také na celorepublikovém Festivalu inovativních škol - InoEduFest

2016

 • Zkolaudovali jsme novou výukovou místnost – Zátiší.
 • Spustili jsme několik komunitních projektů – sdílenou lednici, veřejnou knihovnu, sbírku brýlí pro lidi postižené přírodní katastrofou.
 • Pilotně jsme vyzkoušeli projekt „Adopce vánočních jedli“.
 • Botič o.p.s. získal oprávnění používat značku Certifikovaný poskytovatel environmentální výchovy.
 • Mateřská škola Semínko o.p.s. se zapojila do projektu Skutečně zdravá škola a získalo bronzovou medaili.
 • Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z.s. získalo status ČHS „Středisko doporučené hiporehabilitace".

2017

 • Proběhla první výsadba vánočních jedliček.
 • Dokončili jsme Koncepci rozvoje a údržby areálu Toulcova dvora.
 • Celý areál získal certifikát Přírodní zahrada. Stal se tak jednou z největších Přírodních zahrad v České republice.
 • Dokončili jsme projekt zaměřený na environmentální vzdělávání dospělých, kdy jsme navázali spolupráci s více než 25 firmami.
 • Sociální podnik Envira, o.p.s. založil environmentálně šetrné zahradnictví. Ze zeleniny a bylinek nejen vaříme, ale také je prodáváme. 
 • Přestali jsme tisknout seznam akcí pro veřejnost, vše je na internetu. Šetříme naše lesy.

2018

 • Dokončili jsme projekt „Zelená učebna starých Slovanů“ v rámci kterého byla zrekonstruována a dobově vybavena polozemince, postavena nová pec na chleba a staroslovanská pec na keramiku.
 • Zapojili jsme se do projektu „Hostivař před 950 lety“, který pořádala Městská část Praha 15. Proběhly dobové prohlídky dvora.
 • Přestali jsme tisknout Nabídku ekologických výukových programů. I učitelé musí být on-line.
 • Mateřská škola Semínko o.p.s. získala jako první v republice zlatou medaili v projektu Skutečně zdravá škola.

2019

 • Celý rok byl ve znamení oslav 25 let Toulcova dvora. Hlavní oslava proběhla na Den Země.
 • Na špýcharu proběhla výstava fotografií Proměny Toulcova dvora.
 • Spustili jsme nový web.
 • Zapojili jsme se do pořádání soutěže City Nature Prague Challenge, který pomáhá mapovat živočichy na území Prahy.
 • Pokračovala spolupráce s firemním sektorem, dobrovolníci u nás udělali obrovský kus práce.
 • Vybudovali jsme dešťové jezírko ve výběhu ovcí. Veškerá dešťová voda z dvora je nyní zadržována.
 • Mateřská škola Semínko o.p.s.  zřídila Semínkovnu, která je umístěna v Infocentru
 • Stali jsme se součástí projektu Ekopoporadny Praha.  Byly do něj zařazeny některé z čtvrtečních Ekotipů.
 • Proběhla výstava na stromech „Cena kakaa“, kterou připravila organizace NaZemi.
 • Zahájili jsme tématické prohlídky Toulcova dvora s odbornějším obsahem.
 • Zapojili jsme se do akce Víkend otevřených zahrad.
 • Postoupili jsme mezi finálové projekty E.ON Energy Globe, umístili jsme se na 2. místě.
 • Díky projektu ČSOB pomáhá regionům jsme vysázeli na Den stromů hrušňovou alej.

2020

 • Na jaře byl kvůli pandemii koronaviru uzavřen celý Toulcův dvůr.
 • Přestěhovali jsme Infocentrum do větších, nově zrekonstruovaných prostor. Má díky tomu větší sdílenou knihovnu i veřejnou lednici.
 • Zabezpečili jsme špýchar tak, že na něm mohou probíhat výstavy s volným vstupem veřejnosti.
 • Zapojili jsme se do projektu České televize Léto s Déčkem letos na téma Zachraň trosečníky.
 • Zahájili jsme tradici víkendových dílniček v Infocentru
 • Náš kolega  Petr Kunčar ze Zdravé jídelny, kterou provozuje Envira o.p.s., se stal sociálním zaměstnancem roku.
 • Klisnička Sára ze SRAZu se stala hiporehabilitačním koněm roku.
 • Proběhla výstava na stromech „Práce (bez) budoucnosti“, kterou připravila organizace NaZemi.
 • V říjnu byla většina činnosti Toulcova dvora kvůli pandemii koronaviru zrušena.
 • Získali Značku spolehlivosti, jako spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
 • Učíme se pořádat akce tak, aby byly bezobslužné. Takto proběhl například Den stromů. Kroužky a některé semináře přesouváme do online prostoru.