Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Naučná stezka - Les

Les v areálu Toulcova dvora vznikal spontánně od padesátých let, kdy původní sad přestal provozovatel udržovat. Ponecháváme jej jako názornou ukázku sukcese.  Les vznikl sám teprve postupným zarùstáním ovocného sadu. Porost je druhově chudý. Většina dřevin jsou javory, které zde potlačily i bylinné patro.
Kromě javoru mléče je častý také černý bez. Obě dřeviny mají rády hodně živin a s oblibou zarůstají opuštěná místa.

Ve vlhké spodní části svahu najdeme i osiku a jasan. Na světlejších místech přežívají poslední vytáhlé hlohy z bývalých křovin a po stromech šplhající šípky. Mladé habry, duby a buky jsou výsadbami z minulých let.

Naučná stezka - Les