Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Přírodní areál

K Toulcovu dvoru náleží zhruba 10 hektarů přírodního areálu. Rozkládá se pod Toulcovým dvorem směrem k Zahradnímu Městu až po potok Botič. Areál slouží návštěvníkům k relaxaci, dětem, školám k výuce a našim domácím zvířatům k pastvě. Je součástí přírodního parku Záběhlice - Hostivař, jehož smyslem je chránit krajinný ráz. Celý areál obdržel certifikát Prírodní zahrada. 


V přírodním areálu se v současnosti nachází pestrá škála stanovišť. Můžete vidět les, louku, mokřad, podmáčenou olšinu, pole, sad i pastviny. Paradoxně díky zanedbané péči v druhé polovině minulého století vznikl například mokřad (patrně na místě původní vrbovny) a les (spontánní sukcesí v neudržované části sadu).

 

Z tohoto důvodu se snažíme péči diferencovat, o cenné biotopy se starat jako o chráněná maloplošná území a naopak ostatní plochy přizpůsobovat potřebám návštěvníků a dalších uživatelů.

 

Taková pestrá krajinná mozaika je ideální pro ekologickou výchovu, akce pro veřejnost s přírodní tematikou i pro každého návštěvníka. Areál Toulcova dvora je cennou součástí přírodního parku a spolu s přírodním korytem Botiče a Třešňovkou tvoří klidný kout zeleně mezi okolní sídlištní zástavbou.

 

Celý přírodní areál získal certifikát Přírodní zahrada. To znamená, že nepoužíváme pesticidy k hubení škůdců, umělá hnojiva ani rašelinu. Důležité je i správné hospodaření s dešťovou vodou a vytváření  pestré mozaiky stanovišť pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny.  

 

Otevírací doba:

Areál je přístupný veřejnosti každý den od 10:00 do 18:00. Skupiny nad 10 osob mohou Toulcův dvůr navštívit podle obsazenosti areálu. Svou návštěvu konzultujte s pracovníky Infocentra (kontakt: info@toulcuvdvur.cz nebo 272 660 500). Stále platí, že ve všední dny dopoledne mohou školy navštívit Toulcův dvůr pouze přes předem objednaný výukový program (kontakt: programy@toulcuvdvur.cz, 602 509 815). Odpoledne a víkendy mohou být vyčleněny pro prohlídky s průvodcem, pokud zde neprobíhají jiné akce pro veřejnost. 

 

Z návštěvního řádu:

Skupiny nad 10 osob mohou Toulcův dvůr navštívit podle obsazenosti areálu. Svou návštěvu konzultujte s pracovníky Infocentra (kontakt: info@toulcuvdvur.cz nebo 272 660 500). Stále platí, že ve všední dny dopoledne mohou školy navštívit Toulcův dvůr pouze přes předem objednaný výukový program (kontakt: programy@toulcuvdvur.cz, 602 509 815). Odpoledne může být vyčleněno pro prohlídky s průvodcem.  

Zvířata se pasou v ohradách i uvázaná mimo ně. Prosíme, dodržujte bezpečnou vzdálenost a nedotýkejte se jich. Dodržujte zákaz krmení zvířat!


Přečtěte si celý návštěvní řád >>>

Přírodní areál