Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Toulcův dvůr - historie a organizační struktura

Starobylý statek, který se rozkládá na území pražské Hostivaře, je neobvyklý nejen díky farmě a přírodnímu areálu, ale také díky památkově chráněnému souboru budov, jejichž historie sahá až do středověku.
Jak šel čas
První písemná zmínka o dvoru v Hostivaři pochází z roku 1362. Tehdy jej dostal do zástavy i s celou vsí rychtář Petřík z Lešťan od sázavského opata Vojtěcha. Následně Hostivař připadla nejvyššímu purkrabství a spravovali ji stavové Království českého.
Posledním zemědělsky hospodařícím nájemcem byl František Toulec. Byl to moudrý hospodář a velmi laskavý člověk, a  právě proto nese dvůr jeho jméno dodnes. V 60. letech dvacátého století získal dvůr do správy Státní statek Praha. Zřídil zde výrobnu krmných směsí a bývalé stodoly přestavěl na průmyslový objekt. Tři roky po sametové revoluci vyčlenila vláda areál pro neziskové organizace, které zde otevřely Středisko ekologické výchovy.
Přírodu a lásku k ní zde můžete vidět na každém kroku
Posláním Toulcova dvora je environmentální výchova. Tuto myšlenku na statek přinesla Emilie Strejčková, česká pedagožka a enviromentalistka, jež byla v roce 1997 za celoživotní práci v této oblasti odměněna Cenou ministra životního prostředí. Více informací o této inspirativní osobnosti najdete ZDE.
Dvůr, který i s přilehlými pozemky dosahuje 10 hektarů, je obklopen řadou přírodních zajímavostí. V areálu naleznete louky, step, mokřad, dokonce i lužní les. Jeho nedílnou součástí je také farma se spoustou domácích zvířat, na které žijí zástupci původních českých plemen.
Areál můžete navštívit denně a to po celý rok. Koná se zde mnoho tematických výukových programů, seminářů, komentovaných setkání se zvířaty či nejrůznější akce pro veřejnost. V budovách statku najdete ale i hostel, zdravou jídelnu, která každý den připravuje menu z čerstvých surovin, rukodělnou dílnu nebo obchůdek se zdravou výživou či dekoracemi.
Potřebné informace, mapy nebo exkurze návštěvníkům zajistí pracovníci Infocentra.

Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy. Toulcův dvůr, z.s. má budovy a areál v pronájmu do roku 2046 pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. 

Toulcův dvůr,z.s., je zastřešující neziskovou organizací, která má 4 řádné členy. Členskými organizacemi jsou Botič o.p.s., Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Mateřská škola Semínko o.p.s, ENVIRA, o. p. s., tyto neziskové organizace environmentální realizují výchovné a vzdělávací aktivity.
Čestným členem spolku je 01/04 Základní organizace ČSOP.

Posláním Toulcova dvora je inspirovat k odpovědnému vztahu k přírodě a společnosti. 

Jaké hodnoty zastáváme?

  • odpovědnost
  • inspirace
  • otevřená komunikace
  • společně
  • výchova a vzdělávání

Film o TD

 

Toulcův dvůr - historie a organizační struktura