Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Návštěvní řád

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás v areálu Toulcova dvora a žádáme o dodržování následujících pravidel:

 • Přírodní areál je pro veřejnost otevřen:

leden, únor, listopad, prosinec

 10 - 16 hodin

březen, duben, květen, červen, září, říjen

 10 - 18 hodin

červenec, srpen

  9 - 18 hodin

 • Ve všední dny dopoledne je areál rezervován pro aktivity Toulcova dvora a výukové programy. 
 • Skupinám (nad 10 osob) je přírodní areál přístupný pouze ve všední den odpoledne, o víkendech a státních svátcích. Vždy se předem domluvte s pracovníkem infocentra (tel. 272 660 500, info@toulcuvdvur.cz).
 • Za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo dospělý doprovod.
 • Zákaz rozdělávání ohně.
 • Dodržujte zákaz krmení zvířat.
 • V areálu je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky.
 • Nevnášejte sklo. 
 • Zákaz vjezdu kol do přírodního areálu – parkujte je ve stojanech na hlavním dvoře.
 • Nedotýkejte se zvířat ani elektrických ohradníků. Na ohrady nelezte. 
 • V areálu jsou umístěny včelí úly - dodržujte bezpečnou vzdálenost.
 • Nevstupujte do ohrazených prostor.
 • Psy držte výhradně na vodítku a uklízejte po nich. 
 • Chovejte se tiše, respektujte klid volně žijících živočichů.
 • Ochraňujte zeleň, netrhejte květiny či jiné rostliny, nelámejte větve.
 • Připravené pomůcky v areálu jsou určené pouze pro výuku, nepřemisťujte je.
 • Nepřipojujte se ke skupinám s lektorem.
 • Uslyšíte-li zvukový signál požární sirény, opusťte neprodleně areál.
 • Dbejte pokynů našich pracovníků a informačních cedulí.

Je zakázáno poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek Toulcova dvora. K případům sprejerství a vandalství bude přivolána Policie ČR.

 

Prosíme, oznamte pracovníkům areálu situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat!

 

Přejeme Vám příjemný pobyt na Toulcově dvoře.