Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Návštěvní řád

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás v areálu Toulcova dvora. Byli bychom rádi, aby se každý z Vás vždy rád do dvora vracel a čas u nás strávený mu byl příjemný. Prosíme proto o dodržování těchto základních pravidel.

 • Areál je pro veřejnost otevřen od 10 do 18 hodin.
 • Skupiny nad 10 osob mohou Toulcův dvůr navštívit jen po dohodě s pracovníky Infocentra (kontakt: info@toulcuvdvur.cz nebo 272 660 500).
 • V celém areálu i ve vnitřních prostorách je zakázáno kouření.
 • Za děti do 15 let pohybující se samostatně v areálu zodpovídají jejich rodiče.
 • Na Toulcově dvoře probíhají výukové programy. Prosíme Vás, nepřipojujte se ke skupinám s lektorem.
 • Připravené pomůcky v areálu jsou určené pouze pro výuku, prosíme nepřemisťujte je.
 • Zvířata se pasou v ohradách v celém areálu. Prosíme, dodržujte bezpečnou vzdálenost a nedotýkejte se jich.
 • Dodržujte zákaz krmení zvířat!
 • V areálu jsou umístěny včelí úly - dodržujte bezpečnou vzdálenost!
 • Ochraňujte zeleň! Používejte stávajících cest, nevyšlapávejte další cestičky!
 • Psy držte výhradně na vodítku, aby nerušili nebo neohrožovali návštěvníky či jiná zvířata!
 • Chovejte se tiše, respektujte klid volně žijících živočichů!
 • Dodržujte bezpečnost a nevstupujte na staveniště!
 • V areálu je zakázáno nejen kouřit, ale také požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky!
 • Dbejte pokynů našich pracovníků a informačních tabulek!


Je zakázano poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek Zapsaného spolku Toulcův dvůr. K případům sprejerství a vandalství bude přivolána Police ČR a budou posuzovány jako trestný čin podle § 228 Trestního zákona!
Oznamte pracovníkům areálu případy porušování návštěvního řádu a situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat!
Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí!


Přejeme Vám příjemný pobyt na Toulcově dvoře.