Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Informace o přijímání dětí

Rozhodnutí o zápisu

 

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem o přijetí Vašeho dítěte do Mateřské školy Semínko, o.p.s. Celkem jsme posoudili 36 řádně podaných přihlášek.

Přijali jsme nakonec do tří tříd celkem 20 dětí.

Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Semínko, o.p.s. pro školní rok 2020/2021 s nástupem 1. 9. 2020 (nebo o prázdninách) do běžných tříd – Ježci a Veverky i do třídy Lesníček jsou tato: 

 

1

2

3

4

5

8

10

12

 

13

16

17

18

19

23

25

 

26

27

29

31

33

35

 

 Vážení rodiče přijatých dětí, první informační schůzka proběhne začátkem června v Mateřské škole Semínko.

Dne 3. 6. 2020 od 15:30 h. pro rodiče dětí, které budou nastupovat do běžných tříd – Ježků a Veverek

Dne 4. 6. 2020 od 15:30 h. pro rodiče dětí, které budou nastupovat do Lesníčku

Seznámíte se s koncepcí, s denním programem, smlouvou a školním řádem, domluvíme adaptační návštěvy. Potvrďte na mail: kapucianova@toulcuvdvur.cz, zda přijdete, pak Vám zašleme k pročtení smlouvu a školní řád. Těšíme se na naše společné dny v Semínku.

Rozhodnete-li se, že Vaše dítě nenastoupí, oznamte nám to obratem, abychom mohli nabídnout volné místo dalším rodičům.

 

Vážení rodiče nepřijatých dětí, velmi nás mrzí, že jsme nemohli přijmout více dětí. V současné době probíhají platby školného na druhé pololetí. Pokud by se nám místo uvolnilo, je možné, že se Vám s nabídkou místa ještě ozveme.

Dne 1. až  3. 6. 2020 od 11 do 15 hodin můžete převzít tiskopis Rozhodnutí o nepřijetí osobně v MŠ Semínko (po domluvě i v jiném termínu). Poté budeme rozhodnutí odesílat poštou.

 

V Praze dne:  28. 5. 2020

Ředitelka školy                                                                  

Mgr. Magdaléna Kapuciánová

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrobné informace k zápisu Zde: https://www.toulcuvdvur.cz/akce/zapis-do-ms-seminko-o-p-s 

 

V naší mateřské škole si můžete vybrat mezi třídami běžnými a lesní třídou.

Své dítě můžete přihlásit do
- třídy klasického typu (Ježci, Veverky)
- lesní třídy Lesníček 

 

Chcete zapsat Vaše dítě do Semínka? Domníváte se, že jste v souladu s ideemi školky ? Pak vyplňte NÁBOROVÝ LÍSTEK v příloze a zašlete nám ho na email nebo vhoďte do schránky školy.

Náborové lístky přijímáme celoročně, je to vyjádření Vašeho zájmu. Pokud budete chtít  dítě do školky přihlásit, vyplňte žádost ( Evidenční list) a v době zápisu ji doručte do školky.

 

Informace o povinnosti očkování:

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku mají předškoláci.

 

Školné:

Výši školného v jednotlivých třídách naleznete v ceníku (dole na hlavní stránce: www.msseminko.cz). Platba školného je půl roku dopředu. Všechny třídy jsou zařazeny v rejstříku škol a splňují veškeré požadavky, které na mateřské školy klade zákon.
Na školné lze uplatnit slevu na vypočtené dani.  Sleva je ve výši minimální mzdy, pro rok 2019 je to 13 350 Kč, pro rok 2020 14 600. Na podrobnější informace se můžete zeptat v kanceláři školky.

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, jak stanovuje školský zákon.

Jsme držitelem ocenění UNESCO