Nabídka

Toulcův dvůr, z.s.

Toulcův dvůr je zapsaným spolkem. Je zastřešující organizací, která má v současnosti pět členských organizací. Ty se zaměřují především na environmentální vzdělávání a osvětu.
Přímo v Toulcově dvoře sídlí a připravují většinu svých aktivit Botič o.p.s., Sdružení SRAZ, z.s, ENVIRA o.p.s. a MŠ Semínko, o.p.s. Pátý, čestný člen, 4. ZO ČSOP je naším hlasem zvenčí, inspirací nezatíženou každodenní prací v Toulcově dvoře.

Orgány spolku jsou:
Předsedkyně Toulcova dvora, z.s. je Lenka Skoupá.
Členská schůze Toulcova dvora pracuje v tomto složení: Veronika Boháčková, Marie Dvořáčková, Iveta Garciová, Tomáš Hodina, Martina Chvátalová, Michal Jirsa, Magdaléna Kapuciánová, Lenka Skoupá
Kontrolní komise spolku má tyto členy: Jaroslav Hanzal, Lenka Kulhánková, Blanka Toušková, Marie Vokřálová

Posláním Toulcova dvora je inspirovat k odpovědnému vztahu k přírodě a společnosti. 

Jaké hodnoty zastáváme?

  • odpovědnost
  • inspirace
  • otevřená komunikace
  • společně
  • výchova a vzdělávání

Toulcův dvůr, z.s. je prověřenou veřejně prospěšnou organizací, je držitelem Značky spolehlivosti. Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky.

 

Krátký film o Toulcově dvoře

Toulcův dvůr, z.s.