Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Sdružení SRAZ, z. s.

Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z.s. bylo založeno v roce 1996. Ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy působíme od roku 1999. Od 1. ledna roku 2000 jsme členem Toulcova dvora, z.s.
Jsme členy Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, České hiporehabilitační společnosti a České jezdecké federace.

Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z.s. vytváří prostor pro vzájemné setkávání a porozumění. Připravujeme výchovně-vzdělávací a terapeutické programy s využitím zvířat pro děti, mládež, dospělé a osoby s postižením.
Vedeme k zodpovědnému jednání k lidem a k přírodě, ke zdravému životnímu stylu. Naším důležitým tématem je životní pohoda zvířat – welfare.
Naším posláním je propojovat svět lidí, zvířat a přírody do harmonického celku.
Široká nabídka programů Sdružení SRAZ je určena především dětem a mládeži, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením.

Realizujeme a rozvíjíme:
• ekologicko-výchovné programy pro školy
• odborné praxe studentů (pedagogika, zootechnické obory aj.)
• prožitkové programy s využitím kontaktu a aktivit se zvířaty
• odborné semináře a semináře pro širokou veřejnost
• činnost Klubu, kterou tvoří:
    - zájmové kroužky pro děti a mládež
    - lekce hiporehabilitace
    - kontaktní ježdění pro nejmenší
    - jezdecké lekce pro dospělé
    - pobytové akce pro dospělé a rodiče s dětmi
    - vzdělávací akce
    - letní jezdecké tábory pro děti a mládež
   - příměstské tábory - Školy malých farmářů
• pracovní terapie na farmě pro klienty s postižením
• provoz farmy s původními českými plemeny a zookoutku
• provoz ubytovny Toulcova dvora
• činnosti s dobrovolníky
• akce pro veřejnost v SEV Toulcův dvůr – Den zvířat aj.
• spolupráci s VŠ a VOŠ
• péči o prostory areálu Toulcova dvora, koordinaci a správu Toulcova dvora ve spolupráci s dalšími členskými organizacemi

Při činnostech a aktivitách, kterým se věnujeme, usilujeme o tyto hodnoty:
1) Prostor pro osobnost
• Podpora zaměstnanců sdružení
• Integrace osob se zdravotním postižením
• Prostor pro získání nových znalostí a dovedností odběratelů služeb
• Respektujeme každou osobnost

2) Odbornost
• Poskytujeme jedinečné, profesionálně zajištěné služby
• Máme vzdělaný tým se zájmem a praxí v dané problematice
• Spolupracujeme s odborníky a jinými organizacemi
• Celoživotní vzdělávání a předávání zkušeností

3) Welfare – životní pohoda nejen zvířat
• Zajišťujeme našim zvířatům životní pohodu
• Vychováváme lidi v oblasti welfare
• Výcvik a práce se zvířaty se děje podle pravidel welfare
• Jsme jediné středisko s celoročním provozem farmy v Praze

4) Zážitková pedagogika
• Princip zážitkové pedagogiky se objevuje ve většině aktivit SRAZu
• Využíváme koučování pedagogů, speciální metodiky pro lektory
• Zvířata jsou součástí týmu, umožňujeme přímý kontakt se zvířaty
• Nabízíme osobní nezprostředkovanou zkušenost