Nabídka

Základní informace

Na Toulcově dvoře máme farmu s domácími zvířaty původních českých plemen. Zvířata nám pomáhají jako významný motivační prvek při ekologických výukových programech, seminářích, nebo v rámci chovatelských kroužků a příměstských táborů. Farma má nezastupitelné místo při pracovním začleňování osob se zdravotním postižením.

Na farmě probíhá projekt Noemova archa na záchranu původních českých plemen hospodářských zvířat. Naše zvířata jsou v programu zachování genových zdrojů. Každoročně odchovaná mláďata jsou většinou zařazena do dalšího chovu. Se zvířaty z Toulcova dvora se můžete potkat na výstavách v celé ČR a často přivezeme čestnou cenu nebo pohár.

Farma je přístupná veřejnosti každý den od 10:00. Zvířata jsou ve výbězích v závislosti na počasí a ročním období (maximálně do 18 hodin).

Z návštěvního řádu:

·       Skupiny nad 10 osob mohou Toulcův dvůr navštívit podle obsazenosti areálu. Svou návštěvu konzultujte s pracovníky Infocentra (kontakt: info@toulcuvdvur.cz nebo 272 660 500). Ve všední dny dopoledne mohou skupiny navštívit Toulcův dvůr pouze na předem objednaném výukovém programu (kontakt: programy@toulcuvdvur.cz, 602 509 815). Během odpoledne a o víkendech posíláme větší skupiny na prohlídky s průvodcem. Prohlídku je nutné předem objednat (skoupa@toulcuvdvur.cz, případně přes Infocentrum).   

·       Zvířata se pasou v ohradách. Prosíme, dodržujte bezpečnou vzdálenost a nedotýkejte se jich.

·       Dodržujte zákaz krmení zvířat!