Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Již od roku 2001 realizujeme projekt Noemova archa

Noe při potopě shromáždil na své lodi od každého živočišného druhu jeden pár a zachránil tak zvířata před zkázou. Lidská činnost dnes ohrožuje zachování druhové pestrosti v přírodě víc než jakákoli potopa. Podobná situace je u hospodářských zvířat. Původní plemena jsou postupně nahrazována vysokoužitkovými kříženci, kteří lépe snášejí stres a velkovýrobní technologie.

Jednotlivá plemena domácích zvířat mizí a s nimi se nenávratně ztrácí i jejich genofond. Přitom patří k českým památkám a my jsme přímo zodpovědní za jejich zachování a předání dalším generacím.

Se záměrem podpořit chov a propagaci národních plemen vznikl projekt NOEMOVA ARCHA, který je realizován Sdružením SRAZ. Na farmě vznikla expozice původních plemen hospodářských zvířat. Na statku žijí česká plemena drůbeže, králíků, koz, ovcí, prasete, skotu, koní a včel. Všechna zvířata jsou chovatelsky kvalitní, účastní se výstav a jsou zařazena do kontroly užitkovosti.

Snažíme se o to, aby všichni obyvatelé farmy byli ustájeni v odpovídajících prostorách s dostatečně velkými výběhy, s maximálním ohledem na welfare - životní pohodu. 
Farma je využívána v rámci ekologické výchovy, při programech se účastníci dostávají do přímého kontaktu s jednotlivými druhy zvířat. Nenásilnou formou jsou jim vštěpovány zásady správné péče o zvířata a vysvětleny rozdíly v jejich potřebách.

Projekt Noemova archa je v rámci ČR jedinečný. Nikde jinde nenaleznete soustředěno tolik druhů českých plemen hospodářských zvířat. O vysoké společenské důležitosti podobných aktivit svědčí i fakt, že celý projekt byl zařazen do Národního programu udržení genofondu ČR.

Původní česká plemena se ztrácí nejen ze statků, ale především z vědomí lidí. Tuto situaci chceme změnit. Věříme, že probudíme zájem lidí o naše svébytná plemena a napomůžeme jejich zachování.