Nabídka

ENVIRA, o.p.s. - sociální podnik

"ŠETRNĚ K PŘÍRODĚ, POCTIVĚ K ČLOVĚKU"
Envira, o.p.s. poskytuje práci desítkám osob se zdravotním znevýhodněním (OZP) na různých pracovních pozicích ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr.

Hlavní činnosti Enviry.
ENVIRA, o. p. s. je dalším rozměrem prospěšnosti Toulcova dvora. OZP spolupracují na něčem, co jim dává opravdový smysl a mohou tak překonat svou těžkou životní situaci. Návštěvníci ekocentra zde mohou pozorovat, jak se do praxe uvádí zaměstnávání zdravotně znevýhodněných a inspirovat se. Společnost má 4 provozy:

Správa a údržba areálu Toulcova dvora.
Spravujeme a udržujeme památkově chráněný objekt Toulcova dvora a pozemky, které k němu náleží. Objekt slouží neziskovým organizacím k činnosti v rámci SEV, přírodní areál střediska je hodnotnou ukázkou původní krajiny, cennou přírodní lokalitou a prostorem pro ekologické vzdělávání a výchovu zároveň. Environmentálně odpovědná správa budov a pozemků je jednou z hlavních činností sociálního podniku.

Zdravá jídelna.
V naší Zdravé jídelně vaří osoby se zdravotním znevýhodněním pro zaměstnance a návštěvníky Toulcova dvora, ale také pro řadu mateřských škol, klubů. Nabízí také catering menších akcí, firemní snídaně či občerstvení na porady...

Rukodělná keramická dílna.
V rukodělné dílně vyrábí naši zaměstnanci keramické hrnečky, tácy, misky, konvičky či věci na zakázku. Všechny výrobky jsou ručně točené/vyrobené. Každý kus je malován také ručně, tzn. co kus to originál.

Zahradnictví.
Zeleninu a bylinky pěstujeme výhradně ekologicky šetrným způsobem. Bez chemie. Prodáváme pak přímo na Toulcově dvoře, dodáváme do okolních restaurací, školek nebo zavážíme tzv. "zeleninové bedýnky".

Hodnoty, vize a poslání společnosti:
Hodnoty
Vstřícnost k odlišnostem a specifickým potřebám jednotlivce.
Zodpovědnost vůči zaměstnancům – stabilní a bezpečné pracovní místo pro OZP.
Respekt k životnímu prostředí – šetrné využívání přírodních zdrojů a udržitelných výrobních postupů.
Důvěra zákazníka v kvalitní produkt.
Vize
Poskytovat pracovní příležitosti lidem, kteří mají ztíženou cestu na trh práce v oblasti veřejně prospěšné činnosti. Produkty v oblasti ekonomické doplňkové činnosti poskytovat šetrně k přírodě, poctivě k člověku.

Poslání
Našim posláním je vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním a tím je integrovat na trh práce.

Související stránky