Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Zápis do MŠ Semínko, o.p.s. na šk. rok 2024/2025

Úterý 7.5.2024 09:00  17:00
Plánované termíny
Kde: MŠ Semínko
Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2024/25 do Mateřské školy Semínko, o.p.s.
zapis-do-ms-seminko-o-p-s-na-sk-rok-2024-2025

 

 

Rozhodnutí o zápisu

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem o přijetí vašeho dítěte do Mateřské školy Semínko, o.p.s.

Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Semínko, o.p.s. pro školní rok 2024/2025 s nástupem 2. 9. 2024.

 

1

7

14

2

8

15

3

9

16

4

10

17

5

12

18

6

13

 

 

Všechny přijaté děti budou rozděleny do zahradních tříd. V lesní třídě v tuto chvíli volné místo není.

Vážení rodiče přijatých dětí, první informační schůzka proběhne 10. 6. 2024 od 16 hodin v Mateřské škole Semínko.  Seznámíte se s koncepcí, s denním programem, smlouvou a školním řádem, domluvíme adaptační návštěvy.

Potvrďte na mail: kapucianova@toulcuvdvur.cz, zda přijdete, pak Vám zašleme k pročtení smlouvu a školní řád. Těšíme se na naše společné dny v Semínku.

Rozhodnete-li se, že Vaše dítě nenastoupí, oznamte nám to obratem, abychom mohli nabídnout volné místo dalším zájemcům.

 

V Praze dne: 20. 5. 2024

Ředitelka školy                                                                  

Mgr. Magdaléna Kapuciánová

 

____________________________________________________________________________________________

Informace o Zápisu do MŠ Semínko na školní rok 2024/25

Vážení rodiče,

těší nás, že chcete zapsat své dítě do Semínka. Pokud jste tak ještě neučinili, nyní vyplňte elektronický NÁBOROVÝ LÍSTEK. Budeme tak na Vás mít kontakt a budeme Vás moci oslovit v případě, že bude třeba z epidemiologických nebo jiných důvodů zorganizovat zápis s postupným příchodem osob.

 

Termín

Zápis se koná 7. května 2024 v 9:00 - 11:00 ve školce. Budeme rádi, pokud přivedete i děti a seznámíme se spolu. Ve školce budou mít možnost si pohrát, sklouznout se na skluzavce a naladit se na radostnou školkovou atmosféru. Pokud byste neměli čas se dostavit dopoledne, máte možnost ještě navštívit odpolední blok, a to 15:00 - 17:00 ve sborovně.

  • 1. dopolední blok s paní ředitelkou: 9:00 - 11:00 v budově mateřské školy
  • 2. odpolední blok se zástupkyní ředitelky, vedoucí školní jídelny: 15:00 - 17:00 ve sborovně

Žádosti doručené dříve, než v požadované lhůtě budou evidovány k datu 7.5.2024. Na žádosti doručené později, než v požadované lhůtě nebude brán zřetel. 

 

Počet přijímaných dětí

Zápis se koná pro děti, které jsou přijímány k celodenní pravidelné docházce. Předpokládaný počet přijímaných dětí ve všech třídách ve školním roce 2024/2025: 15

 

Postup

Před zápisem je třeba vyplnit na webu školky elektronický Náborový lístek  a přinést vytištěný a vyplněný Evidenční list potvrzený pediatrem. Materiály můžete dodat dříve – do poštovní schránky, nejpozději v den zápisu. V den zápisu musí mít dítě splněna povinná očkování. V den zápisu je třeba i tak osobně přijít, abyste si vyzvedli registrační číslo a vyplnili GDPR. K zápisu se dostaví rodič/zákonný zástupce s platným OP a rodným listem dítěte, nejlépe i s dítětem. Není podmínkou, aby u zápisu byly přítomny děti, avšak rádi se s nimi seznámíme.

Při zápise budou zkontrolovány dokumenty, bude Vám přiděleno registrační číslo a vyplníte souhlas o použití Vašich vyplněných údajů. Budete mít chvilku času se zeptat na Vaše dotazy. Předpokládáme, že zápis jednoho dítěte zabere cca 10 minut.

 

Kritéria pro přijímání dětí při zápisu do MŠ Semínko, o.p.s.

1/ Věk dítěte: 1 bod za každý měsíc věku

2/ Do MŠ Semínko docházel/dochází sourozenec/sourozenci dítěte: 0-6 bodů (ne 0, ano 6).

Časový předstih podané přihlášky nebude brán v případě zápisu do mateřské školy v potaz.

 

Nelze-li děti vybrat podle kritérií, bude rozhodovat losování.

Losování podaných žádostí k zápisu dítěte do mateřské školy:

O termínu losování bude rozhodnuto, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující. Výsledky takového losování budou pro rozhodnutí ředitele školy v této oblasti závazné. Z losování bude pořízen záznam.

 

Je nezbytné, aby byl soulad rodiny a školy. Je na odpovědnosti rodičů, aby si početli informace o škole na stránkách anebo přišli na den otevřených dveří. (Pokud je totiž v tomto nesoulad – ubližuje to dítěti, jeho pohodě a jeho socializaci ve škole).

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:

O přijetí bude rozhodnuto do 30 dnů.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích školy) dále pak na webových stránkách školy: www.toulcuvdvur.cz/stranka/prijimani-deti.

Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí lze převzít osobně, v případě nevyzvednutí bude zasláno poštou.

 

Informace pro děti s povinností plnit předškolní vzdělávání

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024. 

Děti povinní plnit předškolní vzdělávání nemusí mít splněna všechna povinná očkování.

 

dny otevřených dveří

Přijďte na náš den otevřených dveří a zjistěte, jestli je Semínko místem pro Vaše dítě i pro Vás. Termíny jsou postupně zveřejňovány ZDE

Registrace Úterý 7.5.2024
Obsazenost
Volná místa stále k dispozici.
34/40
Účastníci
Registrace na akci již byla bohužel ukončena.