Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Online Konference environmentálního vzdělávání hl. m. Prahy na téma Vzdělávání o změně klimatu

Čtvrtek 4.11.2021 08:30  16:00
Kde: Mimo Toulcův dvůr
Organizátor: Toulcův dvůr, z.s.
Jsme rádi, že můžeme letos pořádat pro Magistrát hl. m. Prahy krajskou konferenci enivronmentální vzdělávání. Tématem této konference je Vzdělávání o změně klimatu. Konference proběhne on-line, připojit se můžete i ze sborovny nebo kabinetu
online-konference-environmentalniho-vzdelavani-hl-m-prahy-na-tema-vzdelavani-o-zmene-klimatu

Na co se můžete těšit: 

  • Diskusi s předními odborníky na vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti změn klimatu. 
  • Proč a jak se učit o změně klimatu – představení nové publikace shrnující doporučení pro klimatické vzdělávání 
  • Seznámení s koncepcí vzdělávání o změnách klimatu na MŽP
  • Vysvětlení role kreativního vzdělávání pro udržitelnou budoucnost 
  • Worshop o hrách, jako méně obvyklých formách vzdělávání o klimatických změnách - tvoraba a využití questů a únikových her.  

Průběžné informace z chystání konference můžete sledovat na:

 

Přibližný časový harmonogram: 

8:30 připojování se na konferenci on-line

9:00  - 12:00 dopolední blok - přednášky, diskuse

12:00 - 13:00 čas na oběd 

13:00 - 15:00 workshopy

 

Svou účast přislíbili mimo jiné: 

Petr Daniš hlavní autor a editor nové publikace Klima se mění – a co my? Proč a jak se učit o změně klimatu, která shrnuje doporučení pro rozvoj klimatického vzdělávání a vznikla v pracovní skupině pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj ČR. Působí jak ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Miroslav Pešek, učitel dějepisu a společenskovědních seminářů na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. Jeden ze zakladatelů spolku Učitelů za klima, který se snaží tématizovat problematiku klimatické změny ve školství a prohloubit dialog mezi žáky a učiteli.

Petr Ajs Kucka lektor Ekologického institutu Veronica, kde se specializuje na témata související s klimatem. Svoje znalosti spojené s praktickou zkušeností člověka, který s rodinou žije v maringotce, předává dál v Akademii ochrany klimatu, soběstačnosti a udržitelnosti Horolezec, který leze stejně dobře na skály jako na chladící věže uhelných elektráren.

Jiří Dlouhý - zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život.Je správcem a jedním z hlavních autorů environmentální on-line encyklopedie www.enviwiki.cz a je také technickým redaktorem odborného časopisu Envigogika.

Jana Dlouhá - vědecká pracovnice Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, zabývá se transformativním učením k udržitelnosti. Je šéfredaktorkou odborného časopisu Envigogika. 

Konference je zdarma, ale velmi potřebujeme, aby nám účastníci po akci vyplnili evaluační formulář. 

 

 

 

 

 

 

Registrace Čtvrtek 4.11.2021
Obsazenost
Volná místa stále k dispozici.
87/200
Účastníci
Registrace na akci již byla bohužel ukončena.