Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Sociální podnik

Co je to sociální podnik?  Je to podnik s ekonomickým, sociálním a environmentálním prospěchem.

provozuje aktivitu, která je prospěšná společnosti nebo specifické skupině lidí,
vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu,
zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů,
přednostně využívá místní zdroje a uspokojuje potřeby místa, ve kterém působí,
podporuje smysl pro odpovědnost na místní úrovni a ve své činnosti zohledňuje environmentální aspekty.
 
PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V ENVIRA, o.p.s.

Sociální prospěch uskutečňujeme vytvářením dlouhodobých i tréninkových pracovních příležitostí pro osoby, které mají trnitější přístup na trh práce. Stabilní zaměstnání a navazování sociálních vazeb posiluje jejich integraci do společnosti a později může vést i k uplatnění na otevřeném pracovním trhu. 

Ekonomický prospěch naplňujeme reinvesticí podnikatelského zisku do rozvoje organizace, plnění našich společensky prospěšných cílů nebo do zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.

Neustále pracujeme na zvyšování ekologizace našich provozů. Využíváme lokální zdroje, oslovujeme lokální odběratele. Odpad třídíme a ten, u kterého již další využití není možné, minimalizujeme. Využíváme dešťovou vodu. O areál Toulcova dvora pečujeme postupy šetrnými k přírodě. Elektřinu odebíráme od „zeleného“ dodavatele Nano energies, který většinu energie vyrábí v bioplynových stanicích. Vše toto a mnohem více provází naše aktivity, aby bylo naše podnikání environmentálně prospěšné.

Velkou část sociálních podniků představují tzv. integrační sociální podniky (v zahraničí se používá zkratka WISE), které pomáhají řešit nezaměstnanost a začleňují osoby, které jsou na pracovním trhu znevýhodněné. V současné době funguje v ČR cca 50 sociálních podniků, jež se k této myšlence samy hlásí a které podnikají snad ve všech oblastech hospodářství (výroba i služby všeho druhu). Jedná se o úklidové služby, kavárny, cukrárny, restaurace, výrobní i zpracovatelské podniky, grafická studia, digitalizační dílny, call centra, údržbu zahrad a parků atd. (Studie infrastruktury TESSEA, 2011)

 

Naše webové stránky: www.envira.org