Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je komplexní název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním postižením či specifickými potřebami.

Hiporehabilitace v sobě spojuje prvky fyzioterapie, psychoterapie a socioterapie, přičemž pořadí je dáno sledovaným cílem. Pro svou komplexnost je určená pro širokou škálu klientů s fyzickými, psychickými či výchovnými problémy. Aby terapie mohla dosahovat co nejlepších výsledků, rozdělila se tato komplexní metoda na další odvětví – hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP) – dříve aktivity s využitím koní (AVK), na hipoterapii v psychiatrii a psychologii (HTP) – dříve psychoterapii pomocí koní (PPK) a parajezdectví.

Hiporehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením či specifickými potřebami. Terapeutický přínos je významný hlavně u dětí a mládeže, neboť pozitivně ovlivňuje jejich další vývoj.

Ve Sdružení SRAZ se věnujeme především hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), hipoterapii v rané péči a jen okrajově na hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP) – dříve Aktivity s využitím koní (AVK).

Jak hiporehabilitace pomáhá?
Během hipoterapie dochází ke vzniku správného pohybového vzoru, podpoře motorického vývoje - vertikalizace, dále pak např. k podpoře rovnovážných reakcí či k symetrizaci svalového napětí atd.
Činnosti v rámci HPSP ovlivňují převážně psychiku a sociální dovednosti klienta – dochází tedy k podpoře sociálního kontaktu, komunikačních dovedností atd.


Průběh hiporehabilitace ve SRAZu
Jsme členem České hiporehabilitační společnosti (ČHS) v rámci které jsme Střediskem praktické výuky ČHS a Střediskem doporučené hiporehabilitace ČHS.
Všichni naši koně zapojení do hiporehabilitace mají licenci hiporehabilitačních koní ČHS. Lekce jsou vedeny terapeutkou se specializačním kurzem pro hipoterapii.
Kůň je pro daného klienta vždy speciálně vybrán a to na základě pohybového vzoru jeho hřbetu, šířky hřbetu a jeho charakteru.
Kůň je vždy veden plnoletým a zkušeným vodičem. Při lekcích hipoterapie je klient polohován a jištěn terapeutem nebo asistentem, není sám aktivní v ovládání koně. Existuje mnoho různých poloh (např. leh na bříšku – u malých dětí, sed v protisměru, sed po směru jízdy atd.), jejich použití je vždy na volbě terapeuta, který je volí s cílem stimulace dítěte a jeho pohybových dovedností. Terapeut se vždy řídí aktuálním zdravotním stavem klienta a rehabilitačním cílem.
Lekce probíhají v areálu Toulcova dvora a v jeho nejbližším okolí. K dispozici je klubovna se sociálním zařízením, která se nachází v budově nad stájemi (bezbariérový přístup), bezbariérové rampy k nasedání na koně a venkovní altány.

Jak se na lekce přihlásit?
Vzhledem k plné kapacitě je možné se hlásit do seznamu čekatelů a to vyplněním formuláře na Auksysu. Pokud budete terapeutkou vyzváni k osobní schůzce (vstupnímu vyšetření), doneste s sebou ofocené lékařské zprávy. Při schůzce obdržíte členskou přihlášku do klubu, formulář pro ošetřujícího lékaře a zároveň budete proškoleni o bezpečnosti v jezdeckém provozu. Vstupní vyšetření je zpoplatněno částkou 600,- Kč.
Pokud máte zájem o naše lekce, můžete vyplnit tento dotazník.