Zahradnictví

ENVIRA, o.p.s., se rozšířila v roce 2017 o provoz zahradnictví díky finanční podpoře projektu: „Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz zahradnictví“, registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000174 financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Zahradnictví je založené za účelem začleňování znevýhodněných osob na trh práce a do společnosti. Osoby se zdravotním postižením tvoří více než 50 % zaměstnanců naší společnosti. Našim cílem je vytvářet pro ně dlouhodobé pracovní příležitosti.

Zaměstnanci s postižením se podílejí na všech zahradnických pracích. Jedná se o práci ve zdravém a klidném přírodním prostředí, které je pro ně skvělou terapií.

Čím se zabýváme

V zahradnictví pěstujeme šetrně zeleninu, byliny, trvalky a letničky. K práci využíváme tradiční postupy bez mechanizace. Snažíme se co nejšetrněji starat o půdu a nepoužíváme žádná umělá hnojiva, ani postřiky. Byliny pěstujeme pouze v našem kompostu. Využíváme pěstební plochy na Toulcově dvoře a pronajaté plochy v blízkém okolí.

Z vypěstovaných trvalek vážeme kytice. Dále aranžujeme květinové výzdoby na svatby a jiné slavnostní příležitosti. Zabýváme se tvorbou přírodních dekorací zejména v období velikonočních a vánočních svátků.

Pěstujeme matečné porosty bylinných regionálních směsí, jejichž genofond určuje původ v tomto kraji. Osivo z těchto matečných porostů tvoří základ pro směsi bylinných osivových směsí.

Kromě zahradnických prací zajišťujeme praxe studentům VOŠ a VŠ, kteří se zabývají zaměstnáváním osob s postižením. Dále umožňujeme exkurze studentům praktických škol, kteří se připravují na vstup na trh práce.

Proč u nás nakupovat?

Naše zelenina, byliny a květiny jsou lokální, sezónní a pěstovány k přírodě šetrným způsobem. Prodáváme je vždy čerstvé, ráno sklizené.

Květinové vazby jsou vytvářeny z květin vypěstovaných na Toulcově dvoře, bez použití chemie. Nezatěžují přírodní prostředí dovozem z Holandska či Afriky. Rádi vám připravíme kytici dle vašeho přání.

Kde si můžete naše produkty zakoupit?

Naše produkty si můžete koupit na našem stánku, který se koná pravidelně v pondělí, ve středu  a čtvrtek. Stánek je umístěný za vstupem do Toulcova dvora od autobusové zastávky. Prodej probíhá od 10:30 do 15:30 hodin.

Současně nabízíme možnost předplatit si odběr zeleninových bedýnek nebo květinového předplatného.

K objednání je možné využít email: vokralova@toulcuvdvur.cz. Aktuální nabídku naleznete vždy na našich webových stránkách www.envira.org.