Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Areál je otevřen 10.00 - 18.00.
Skupiny nad deset osob objednejte svou návštěvu předem!! Infocentrum: 272 660 500

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem

Název projektu: Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem
Doba trvání projektu: 1.9.2018 – 31.8.2020
Podpořeno z prostředků ESF a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR 
 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Cílem projektu je vytváření proinkluzivního prostředí naší mateřské školy a začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím vzdělávání a osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků.

V rámci projektu byla realizována zahraniční stáž pro pedagogické pracovníky ve Finsku (říjen 2019 a březen 2020). Prezentaci stáže v Helsinkách z roku 2019 naleznete níže.

 

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem