Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Botič o.p.s.

PŘÍRODA, EKOLOGIE, TRADICE – VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

Na Toulcově dvoře nabízíme již od roku 1994 informace a prožitky vedoucí k odpovědnějšímu chování  k přírodě, životnímu prostředí a úctě k tradicím:

  • ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
  • programy a akce Rodinného centra Mateřídouška
  • vzdělávání pedagogů a lektorů: konference, semináře, specializační studia pro školní koordinátory EVVO
  • metodickou podporu učitelů – projekt M.R.K.E.V. a Mrkvička
  • akce pro veřejnost zaměřené na tradice a řemesla - jarmarky
  • menší akce pro veřejnost - výstavy, exkurze, apod.
  • pronájem výukových a společenských prostor Toulcova dvora

Posláním společnosti je pomocí výchovných, vzdělávacích, volnočasových a kulturních aktivit soustavně a smysluplně působit na návštěvníky střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, a tím je vést k citlivosti a úctě k přírodě i tradicím a k environmentálně odpovědnému jednání.

Naše činnost vychází z těchto hodnot:

úcta k přírodě a ohleduplnost k životnímu prostředí
respektující přístup k lidem
vnitřní motivace, zodpovědnost a samostatnost i spolupráce
vědomý seberozvoj
 

Botič je členem zapsaného spolku Toulcův dvůr a Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Botič o.p.s. navazuje na činnost občanského sdružení Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, založeného v roce 1990 Emilkou Strejčkovou s cílem rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v Praze.