Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

MŠ Semínko - Náborový lístek

Dítě
Trvalé bydliště
Rodič dítěte / Zákonný zástupce dítěte
Je dítě řádně očkováno?
Má dítě zkušenosti s docházkou do školky, klubu či rodinného centra?

Odesláním náborového lístku prohlašuji, že jsem zákonný zástupce uvedeného dítěte a vyslovuji svůj zájem o přijetí mého dítěte k docházce do Mateřské školy Semínko, o.p.s.

Současně dávám Mateřské škole Semínko, o.p.s. se sídlem Kubatova 1/32, Praha 10 (dále jen „škola“) jako správci osobních údajů výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro následující účely:

  • evidence a využívání osobních údajů v rozsahu, v jakém je zákonný zástupce poskytl škole v souvislosti s jeho zájmem o uzavřením smluvního vztahu se školou
  • evidence a archivace nezbytných osobních údajů pro potřeby řádné evidence školy v listinné i elektronické podobě
  • evidence a využití kontaktů na zákonné zástupce pro účely organizace zápisu dítěte do MŠ a případného přijetí dítěte k výchově a vzdělávání v Mateřské škole Semínko, o.p.s. (adresa, email, telefonní číslo)

Shora udělené souhlasy poskytuji Mateřské škole Semínko, o.p.s. na dobu 10 let od data odeslání Náborového lístku.

Souhlasy poskytuji dobrovolně.

Výše uvedené souhlasy mohou být kdykoliv odvolány (i jednotlivě) písemným prohlášením doručeným ředitelce Mateřské školy Semínko, o.p.s. na adresu školy.