Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Tvořivá hra v MŠ

Název projektu: Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání
Doba trvání spolupráce v projektu: 09/2018 - 10/2020
Řešitel projektu: Muzeum Říčany, příspěvková organizace
Podpořeno z prostředků ESF a státního rozpočtu

 

V rámci projektu Oborový mentoring vzniká metodika Tvořivé hry. Tato metodika je součástí polytechnického vzdělávání na MŠ. Formou střídavé a párové výuky lektoři říčanského muzea spolupracují s pedagogy vybraných MŠ. Přímo ve třídách ukazují, jak zle pracovat s tvořivostí dětí. Vzdělávacích aktivit projektu se za MŠ Semínko účastní paní učitelky Jana Kraftová a Eliška Vondrysová. Během 2 let dostává každý pedagog, zapojený do projektu, individuální podporu v rozsahu více než 170h přímé spolupráce a pomůcky pro výuku.

V tvořivé hře není cílem výrobek, pozornost je zaměřena na proces tvorby. Dítěti dáme různé materiály, nástroje a jednoduchá pravidla. Dítě pak samo vymýšlí, co bude tvořit, z čeho, jaké potřebuje nástroje. S hotovým výrobkem si pak může hrát a dále ho vylepšovat. Rozvíjí si tak – kromě motoriky – konstrukční myšlení, kreativitu, schopnost pracovat s vlastními chybami atd.