Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Specializační studium pro koordinátory EVVO v ZŠ a SŠ_10. září 2019

Závěrečný studijní blok specializačního studia pro koordinátory EVVO v pražských základních a středních školách proběhl 10.-11. září 2019. Na probramu byla témata: zvířata ve výuce, jak předcházet syndromu vyhoření a v rámci prezentace závěrečné práce jsem nabídli učitelům příležitost nahlédnout sami na sebe a reflektovat silné stránky svého vystupování a působení díky videotréninku. Na závěr jsme se ohlédli za celým studiem, jehož cílem bylo ve 250 vyučovacích hodinách posílit kompetence účastníků pro koordinaci EVVO ve škole. Věříme, že se nám to povedlo:)

Specializační studium pro koordinátory EVVO v ZŠ a SŠ_10. září 2019