Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ 2020-2021

V pořadí šesté specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ, které pořádal Botič o.p.s. - členská organizace Toulcova dvora, proběhlo v časovém rozmezí jaro 2020 - podzim 2021, tedy v období, které bylo ovlivněno pandemií Covid-19. Několik vzdělávacích bloků proto muselo být realizováno oproti plánu formou on-line kurzů. Šlo to, ale jakmile to bylo možné, nadšeně jsme se vrátili k prezenční formě výuky a studium jsme zvládli dotáhnout zase těsně před vypuknutím silnějších podzimních vln... Bylo to tentokrát napínavé a náročnější než obvykle jak pro nás pořadatele, tak pro účastnice. Děkujeme 19 ze 20 zapsaných paní učitelek, že vytrvali a zvládli studium i v této náročné době dokončit!

 

Obsah studia vycházel samozřejmě ze „Standardu pro studium k výkonu specializovaných činností“ dle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studium zahrnovalo 250 hodin výuky rozdělených do jedenácti tří - šestidenních studijních bloků. V průběhu studia účastníci sestavili Školní program EVVO pro vlastní školu, který obhájili při závěrečných zkouškách v listopadu 2021.

 

Studium prošlo komplexní evaluací, kterou zajistila společnost Spora o.p.s. ve spolupráci s Doc. PhDr. Janem Činčerou, Ph.D.. Toto jsou hlavní zjištění ze závěrečné evaluační zprávy:

  • Na základě dostupných dat je možné studium hodnotit jako velmi úspěšné. Studentky jej jako celek hodnotily velmi pozitivně. Klíčovými faktory spokojenosti byl důraz na zkušenostní učení propojené s praxí, kvalita lektorů a prostor pro sociální učení – vzájemné předávání si zkušeností a poskytování zpětné vazby mezi studenty.
  • Pandemická situace a následná nutnost realizovat část výuky v online prostředí znamenala negativní faktor, narušující průběh studia. Studentky nicméně hodnotí zvládnutí situace lektory jako bezproblémové.
  • Studium posílilo přesvědčení studentek o jejich schopnosti účinně koordinovat environmentální výchovu v mateřské škole. Posílení jejich přesvědčení bylo poměrně výrazné a na všech položkách statisticky významné.
  • Studentky si ze studia odnesly nové aktivity i obecnější metodické postupy, které následně začaly aplikovat na svých pracovištích. Aplikace do praxe v některých případech narážela na rezistenci okolí.
  • Studentky částečně změnily svůj koncept environmentální výchovy (přesvědčení o tom, jaké má environmentální výchova mít cíle a jakými strategiemi usilovat o jejich dosažení). Za nejdůležitější posun je možné považovat uvědomění si důležitosti plánování a teorie oboru pro praxi, dále pak důraz na větší propojování činností v rámci školy i s okolní komunitou.

 

Fotodokumentaci z jednotlivých studijních setkání najdete ve fotogalerii na tomto webu ve fotogaleriích a facebooku Botič - Toulcův dvůr .

 

Tento projekt studia byl podpořen Státním fondem životního prostředí a díky tomu mohl být pro účastníky zdarma.

Specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ 2020-2021