Nový kontejner na olej

Použitý olej z vaření a stolování se má vhazovat do speciálních popelnic na potravinářské oleje. Ty se čím dál častěji začínají objevovat v ulicích obcí a měst. Jednu máme také na Toulcově dvoře.
Použitý olej se nesmí lít do odpadu ani by neměl končit v nádobách na směsný odpad. Pokud ho vylijete do kanalizace, hrozí zanesení trubek a následně i snížení účinnosti čistíren odpadních vod. Olej by se neměl ani dostat do půdy, povrchových a podzemních vod. Potravinářské oleje se mají doma shromažďovat v plastové lahvi, která se pak po naplnění vyhodí do k tomu určeného kontejneru.
 
Tříděním potravinářských olejů dáváte této surovině další šanci. V Česku se z něj vyrábí biopaliva do automobilů a letadel. Takže čím více se tohoto oleje podaří vytřídit, tím méně bude potřeba pěstovat řepku a palmu olejnou.
 
Nový kontejner na olej