Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Zájmová činnost

V MŠ Semínko nabízíme několik kroužků. Všechny kroužky jsou vedeny zaměstnanci MŠ Semínko, a probíhají v době od října do ledna a od února do května. Některé kroužky jsou přednostně určeny starším dětem, zejména předškolákům, kteří tak mohou trénovat schopnosti soustředění se a dokončení zadané, náročnější činnosti. Díky kroužkům je ve skupině méně dětí, což podporuje vytváření vztahů, jak mezi dětmi a učiteli, tak mezi dětmi navzájem. Menší počet dětí ve skupině také vytváří větší prostor pro individuální péči. Kroužky probíhají v dopoledních hodinách. Každý rok bývá nabídka kroužků jiná, zpravidla podle zájmů a času pedagogů.

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme dětem následující zájmové činnosti:

Dramatický kroužek (Ježci)

Výtvarný kroužek (Veverky)

Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem (Ježci, Veverky, Lesníček)
Badatelský kroužek (Ježci a Veverky)
Předškoláci (Ježci, Veverky, Lesníček)

Pohybovky (Ježci a Veverky)
Každá třída má v ceně školného zahrnuty dva kroužky. Kroužek Předškoláci je hrazen v rámci školného a je určen dětem, které v následujícím školním roce nastupují do první třídy základní školy. Český jazyk pro děti s odlišným mateřským jazykem je rovněž hrazen v rámci školného. Etiketě, vaření a zahradničení se věnují všechny třídy v průběhu celého školního roku.

Jsme držitelem ocenění UNESCO
Ocenění UNESCO
Ocenění Zdravá škola
Certifikát přírodní zahrada
Certifikát Rodiče vítáni
Komunita Společenství praxe