Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Zápis do MŠ Semínko, o.p.s.

Čtvrtek 6.5.2021 15:30  16:30
Kde: MŠ Semínko
Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Semínko, o.p.s.
zapis-do-ms-seminko-o-p-s

Zápis se koná pro děti, které jsou přijímány k celodenní pravidelné docházce. Předpokládaný počet přijímaných dětí ve všech třídách ve školním roce 2021/2022: ____15____

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, je zápis přizpůsoben tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň byly splněny všechny zákonné povinnosti.

K zápisu se dostaví rodič/zákonný zástupce s platným OP a rodným listem dítěte.Není tedy povinností, aby bylo přítomno zapisované díte. Je třeba vyplnit „Náborový lístek“ a přinést vyplněný „Evidenční list" potvrzený pediatrem. Materiály je třeba dodat spolu se "Souhlasem se zpracováním osobních údajů" nejpozději v den zápisu. V den zápisu musí mít dítě splněna povinná očkování.

 

Termín

Zápis se koná od 6. května do 16. května 2021. Doporučujeme a žádáme, abyste, pokud je to možné dokumenty přinesli k datu 6. května a k pozdějším termínům se přikláněli pouze v případě nařízené karantény či izolace.

Žádosti doručené dříve než v požadované lhůtě budou evidovány k datu 6.5.2021

Na žádosti doručené později než v požadované lhůtě nebude brán zřetel.

 

Kritéria pro přijímání dětí při zápisu do MŠ Semínko, o.p.s.:

1/ věk dítěte: 1-18 bodů (dva a půl roku 1 bod, další bod za každé další 3 měsíce),

2/ rodičem dítěte je zaměstnanec školy: 0-5 bodů (ne 0  - ano, plný úvazek 5).

 

Časový předstih podané přihlášky nelze brát v případě zápisu do školy v potaz.

 

Nelze-li děti vybrat podle kritérií, bude rozhodovat losování.

Losování podaných žádostí k zápisu dítěte do mateřské školy:

  • o termínu losování bude rozhodnuto, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující,
  • výsledky takového losování budou pro rozhodnutí ředitele školy v této oblasti závazné,
  • z losování bude pořízen záznam.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

  • O přijetí bude rozhodnuto do 30 dnů.
  • Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích školy) dále pak na webových stránkách školy www.msseminko.cz.
  • Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.
  • Rozhodnutí o nepřijetí lze převzít osobně, v případě nevyzvednutí bude zasláno poštou.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Registrace Čtvrtek 6.5.2021
Obsazenost
Volná místa stále k dispozici.
36/50
Účastníci

Informace k registraci

  • Každé dítě, které hodláte přihlásit k zápisu, je nutné registrovat zvlášť (klidně pod stejným e-mailem).
  • Do kolonky "poznámka" uveďte informace, které nám chcete sdělit či považujete za důležité.
  • Pokud potřebujete s registrací poradit, kontaktujte nás na kontaktech uvedených výše.
Formulář