Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

ProS/Zpíváme v mateřské škole - Konference EVVO pro učitele mateřských škol

Úterý 17.10.2023 09:00  16:00
Vstupné: 1 000 (Úhrada fakturou)
Kde: Areál Toulcova dvora, Sál
Organizátor: Botič o.p.s.
Co děti v mateřské škole opravdu potřebují, díky čemu prospívají? Na letošní konferenci budeme hledat odpovědi na tyto otázky spolu s hosty: hudebnicí, učitelem mateřské školy, výtvarnicí–terapeutkou. Všechny spojuje příroda – jako inspirace, prostředí i opora, které využívají při práci s dětmi. Konferencí nás budou kromě zkušených odborníků provázet také písničky, hra, venkovní učení, pohyb…
pros-zpivame-v-materske-skole-konference-evvo-pro-ucitele-materskych-skol

Konference je rozdělená do dvou bloků: přednášky a navazující workshopy v menších skupinách. Po úvodním dvouhodinovém bloku přednášek účastníci absolvují dva ze čtyř připravených workshopů (výběr při registraci), na kterých si vyzkouší aktivity využitelné v předškolní výchově, a hlavně prospěšné pro své děti! Součástí akce bude také mini veletrh poskytovatelů environmentální výchovy pro mateřské školy. K vidění i zakoupení budou různé produkty, služby, ale i nápady v oblasti EVVO.

 

Časový harmonogram:

8:30 –   9:00    prezence účastníků, veletrh - PREZENCE V SÁLE 2

9:00 –   9:15     zahájení a písnička na úvod 

9:15 – 10:45    úvodní blok 3 přednášek:

  • Ranní pozdravení písničkou aneb jak se prozpívat celým rokem! (Lenka Pospíšilová)
  • Je svoboda nebezpečná? (David Dvořák)
    Vzniká bezpečí eliminací rizik? Přednáška bude o tom, jak se pohybovat venku s dětmi svobodně a přitom bezpečně, o konceptu přiměřeného rizika, o budování vlastní odpovědnosti dětí. Budeme sdílet naše zkušenosti z mateřské školy s tím, jak uvažovat a mluvit o bezpečnosti dětí s rodiči i kolegy.
  • Terapie dětských trápení (Zdenka Štefanidesová)

    Představení možností podpůrného přístupu k dětem, které vykazují v průběhu vzdělávacího procesu náročné chování. V této souvislosti zmíníme principy tzv. attachmentového trojúhelníku učení, který mapuje specifické projevy chování dětí s poruchou attachmentu (vztahové vazby) a jehož využívání v praxi vede k lepšímu pochopení životní situace dětí, naladění se na jejich potřeby, a především k nastavení respektující komunikace. Tím můžeme vědomě předcházet narůstání „obranných“ reakcí před „ohrožujícím“ okolím.

    „To, jak se v přítomnosti dítěte chováme v běžných každodenních situacích, je klíčové pro jeho vnitřní nastavování míry jistoty, pocitu bezpečí a smysluplnosti života.“ 

11:00 – 12:45    workshopy (více informací níže)

12:45 – 14:00    lehký oběd (připravujeme veganské*, bezlepkové dýňové kari s jasmínovou rýží)

                              veletrh 

14:00 – 15:45    workshopy (více informací níže)

15:45 – 16:00    ukončení konference, předání osvědčení o účasti

 

Workshopy:
1) Prozpíváme celý rok (Lenka Pospíšilová)
Hudebně – pohybová dílna v propojení s dramatickou výchovou jako cesta ke vzájemné komunikaci a spoluprožívání přítomného okamžiku. Společné muzicírování a hra na elementární hudební nástroje je přirozenou součástí lidského života může dětem usnadnit vzájemnou komunikaci a vyjádření vlastních tužeb a emocí. Využijeme písňový materiál v propojení s přírodou i koloběhem lidského života.

 

2) Učíme se venku: mikroaktivity (David Dvořák a Radka Zimová)
Podělíme se o jednu námi používanou drobnou techniku, které říkáme "mikroaktivita" - jedna vzdělávací forma v mnoha obměnách. Jak se učíme venku matematiku, rozvíjíme jazykový cit a slovní zásobu, rytmus a hudební kompetence a vůbec se učíme myslet. Kromě toho si zahrajeme několik neobvyklých her a her s klacky. Proběhne venku v přírodním areálu Toulcova dvora.

 

3) Kreativita a výtvarné vyjádření – využití obrazových karet při podpůrné komunikaci s dítětem (Zdenka Štefanidesová)

Když nám dítě neumí popsat slovy své základní potřeby, dostane se do vnitřní nepohody, kterou nám sdělí prostřednictvím náročných projevů chování. Je pak na nás, jak se naučíme těmto projevům chování rozumět, jak se dokážeme naladit na potřeby dítěte, upřímně přijmout, co v nás jeho náročné chování vyvolává, a najít první krok k žádoucímu řešení. Představíme si blíže tento komunikační mechanismus, doplněný o využití kreativních aktivit a obrazových pomůcek. Může nám to pomoci při zvládání náročných situací ve vzdělávacím procesu i v domácím prostředí.

 

4) Pohybový průvodce (nejen) přírodou (Vendula Stará)
Přestože velká část z nás se nejlépe učí pohybem, při výuce na něj často zapomínáme. Kinestetické přírodovědné procházky využívají tanec nebo pohyb jako prostředek k interpretaci toho, co k nám z okolí promlouvá. Dají se využít k předání znalostí, jejich upevnění nebo k reflexi prožitku. Metoda pohyblivého průvodce pochází se severoamerického prostředí a stala se základní inspirací této dílny. Taneční forma zapadá do širšího trendu využití smyslů a umění v environmentálním vzdělávání. Poté co představím základní myšlenky pohybového průvodce, metodu si přiblížíme ukázkou v areálu Toulcova dvora. Na závěr přijde trocha praxe – společně sestavíme novou originální procházku z námětů, které vás zaujmou.

 

Medailonky lektorů:

Lenka Pospíšilová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a po setkání s Pavlem Jurkovičem se intenzivně začala věnovat výuce HV v duchu ideí Carla Orffa. Dlouhodobě pedagogicky pracuje s dětmi i studenty a věnuje se dalšímu vzdělávání učitelů doma i v zahraničí. Spolupracuje na koncertech Orchestr na dotek s orchestrem FOK a od roku 1992 je pravidelně lektorkou letních hudebně – výtvarných dílen s dramatikou pro rodiny s dětmi. Od roku 2014 je předsedkyní České Orffovy společnosti. Spoluautorka karet Prozpíváme celý rok.

David Dvořák a Radka Zimová jsou učitelé, kteří spolu pracují v týmu ve Fakultní mateřské škole se speciální péčí v Praze 6, ve třídě, která má již řadu let částečně venkovní režim.

Zdenka Štefanidesová vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků, pěstounských nebo rodičovských skupin vychází při prezentování svých názorů, přístupů a aktivit ze své dlouholeté praxe ve školství a z aktuálních zkušeností ze sociální sféry. V současné době poskytuje poradenství a terapii (zaměřuje se především na dětské klienty), lektoruje vzdělávání pěstounů pro neziskový sektor i pro OSPOD, věnuje se vzdělávání pedagogických a sociálních pracovníků i skupin rodičů. Je autorkou ilustrací řady výukových pomůcek vydaných např. Lipkou. Spoluautorka karet Prozpíváme celý rok.

Vendula Stará vystudovala Aplikovanou ekologii a následně ji praxe průvodkyně v dětské skupině přivedla k práci s dětmi. Proto zakotvila ve společnosti Botič na Toulcově dvoře, kde se věnuje environmentální výchově a vzdělávání. Působí jako lektorka výukových programů a vedoucí příměstských táborů. Příležitostně tvoří metodické materiály a vede semináře pro pedagogy zaměřené například na badatelství či posilování vztahu k přírodě.

 

Akce je akreditována MŠMT, na závěr účastníci obdrží osvědčení o účasti.

 

* Proč jídlo bez živočišných produktů? Díky Zdravé jídelně, kterou na Toulcově dvoře provozuje sociální podnik Envira, můžeme účastníkům nabízet inspiraci na tradičně netradiční pokrmy, které vycházejí z jídelníčku našich předků, a zároveň ukazují moderní přístupy ke zdravému a ohleduplnému stravování, kde maso není konzumováno denně. Produkce masa a živočišných výrobků je totiž jedním z největších přispěvatelů k tvorbě CO2. Snižováním spotřeby masa přispíváme k redukci tohoto skleníkového plynu, a tím i ke zpomalení klimatické změny. Děkujeme, že spolu s námi objevujete staronové cesty a pomáháte životnímu prostředí.

 

  Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

 

Registrace se uzavírá 10. 10. 2023. Nestihli jste? Kontaktujte Jitku Maštalířovou na e-mailové adrese: programy@toulcuvdvur.cz

Registrace Úterý 17.10.2023
Obsazenost
Volná místa stále k dispozici.
51/60
Účastníci
Registrace na akci již byla bohužel ukončena.