Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Osobnostní rozvoj učitele

Čtvrtek 30.11.2023 10:00  14:00
Vstupné: 700 (Úhrada fakturou)
Kde: Mimo Toulcův dvůr
Organizátor: Botič o.p.s.
Kontakty: Lenka Hofierková
Akreditovaný seminář PhDr. Jana Svobody je určen primárně pro pedagogy mateřských a základních škol. Účastníci si na něm procvičí techniky vedoucí k sebepoznání, sebepojetí, sebereflexi, sebeřízení, seberozvoji a psychohygieně
osobnostni-rozvoj-ucitele

Anotace:

Psychický stav pedagogů bezesporu ovlivňuje chování dětí ve školách. Přesto se učitelům dostává málo možností vzdělávání se a podpory v oblasti vlastní psychické stability, sebehodnocení a základních komunikačních dovedností v týmu i v kontaktu s rodiči dětí.
Velká část dětí tráví ve škole většinu dne. Aby se dítě ve školním zařízení mohlo dobře a zdravě rozvíjet, je nezbytné, aby se cítilo bezpečně. Jen učitel dostatečně empatický, silný a stabilní, jak po stránce profesní, tak po stránce psychické, dokáže vytvořit pro děti bezpečný prostor a být pro ně průvodcem poskytující podporu.
Na semináři si účastníci procvičí techniky, které jim mohou pomoci posílit psychickou odolnost. 

 
Klíčové termíny: sebevědomí, sebedůvěra, sebeobraz, sebeúcta

 

Na místě dostanou účastníci osvědčení o účasi s osobními údaji, které vyplní do přihlášky (viz registrační formulář níže).

 

Občerstvení: Na místě bude připraveno drobné občerstvení (káva, čaj, obložená bageta).

 

Co s sebou: Blok na psaní, psací potřeby, vlastní hrníček*

 

K prezenci se prosím dostavte v čase 9:15-9:50! Cesta od zastávky autobusu bude označena šipkami.

 

Místo konání:

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Pertoldova 3373/51

143 00 Praha 12 - Modřany

 

O lektorovi:

Český psycholog PhDr. Jan Svoboda byl v minulosti supervizorem několika azylových domů a také programu Hestia Praha. Působil jako psycholog a psychoterapeut a nyní působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity jako odborný asistent na Katedře pedagogické a školní psychologie. Je autorem vysokoškolských skript jako například „Metody práce s mládeží“, „Učitelština – dialogizovaná forma vedení sexuální výchovy v ZŠ“ či „Praxe učitelů v prevenci sociálně patologických jevů“. Ze své poradenské praxe vychází Jan Svoboda také v odborných článcích, které publikuje např. v časopisech Ty a Já, Psychologie dnes nebo Prevence.

 

* Děkujeme, že nám pomůžete snížit množství jednorázového odpadu.

Registrace Čtvrtek 30.11.2023
Obsazenost
Volná místa stále k dispozici.
8/80
Účastníci

Pro přihlášení na tuto akci vyplňte, prosím, tento registrační formulář. Vaše osobní údaje potřebujeme kvůli registraci účastníků a vystavení osvědčení o účasti (akce je akreditovaná MŠMT), údaje o Vaší škole potřebujeme kvůli fakturaci účastnického poplatku. Děkujeme za pečlivé vyplnění!

Formulář